Kategooria

OneMed OÜ  Veerenni 38, Tallinn 10138   tellimus@onemed.com  +372 650 3630, +372 650 3620

Kaupade tagastamine

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

Täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda